Proč prodávat med v prodejních automatech?

Pro lepší představu o výhodách prodeje medu prostřednictvím automatů je zde uveden příklad reálných výdělků u automatu na med na průměrně zajímavém místě.

Při zisku 120 Kč z jedné sklenice medu vypadá tabulka výdělků následovně:

Náklady a příjmy Měsíční částka
Nájem prostor 2 000 Kč
Leasing 4 345 Kč (při splatnosti 3 roky)
Kompletní náklady 6 345 Kč
Příjem 25 200 Kč (při průměrném prodeji 7 sklenic denně)
Čistý zisk 18 855 Kč

 

Čistý zisk při splácení leasingu na automat na med je 226 260 Kč za 1 rok.

Za 3 roky po splacení leasingu je čistý zisk 278 400 Kč za 1 rok.

Prodej medu a jeho ziskovost

Med je tradiční potravinový produkt s dlouhou historií, známý svými zdraví prospěšnými vlastnostmi. V posledních letech se však změnily nákupní návyky spotřebitelů a rostoucí zájem o rychlé a pohodlné nákupy vedl k vývoji nových prodejních kanálů. Jedním z nich jsou prodejní automaty, které se ukazují jako efektivní způsob prodeje nejen běžného zboží, ale i specifických produktů, jako je med. Tento článek se zabývá důvody, proč je prodej medu prostřednictvím automatů atraktivní a výhodný jak pro výrobce, tak pro spotřebitele.

1. Pohodlí a dostupnost

Prodejní automaty poskytují zákazníkům snadný a rychlý přístup k produktům kdykoliv během dne. Umístění automatů na frekventovaných místech, jako jsou nákupní centra, nemocnice, školy či veřejná doprava, zajišťuje, že med je dostupný široké veřejnosti bez ohledu na otevírací dobu tradičních obchodů. Spotřebitelé si tak mohou med koupit podle potřeby, aniž by museli plánovat návštěvu specializovaných prodejen.

2. Rozšíření tržního dosahu

Pro malé a střední producenty medu může být obtížné proniknout na trh a dostat své produkty do velkých maloobchodních řetězců. Prodejní automaty představují alternativní distribuční kanál, který umožňuje těmto producentům oslovit nové zákazníky bez nutnosti složitých obchodních dohod a vysokých nákladů na marketing. Automaty mohou být umístěny strategicky v různých lokalitách, což umožňuje pokrytí širšího geografického území.

3. Inovace a modernizace prodeje

Automaty na prodej medu tzv. medomaty mohou být vybaveny moderními technologiemi, jako jsou bezkontaktní platby, QR kódy pro sledování původu produktu nebo možností předplatného. Tyto inovace zvyšují atraktivitu nákupu a zajišťují zákazníkům důvěru v kvalitu a autenticitu medu. Navíc, automatizace prodeje snižuje náklady na pracovní sílu a minimalizuje lidské chyby při transakcích.

4. Čerstvost a kvalita

Med v automatech může být uchováván v optimálních podmínkách, což zajišťuje jeho čerstvost a kvalitu. Producenti mohou pravidelně doplňovat zásoby a monitorovat skladovací podmínky prostřednictvím senzorů a dalších technologií. Tímto způsobem se minimalizuje riziko znehodnocení produktu, což je obzvláště důležité u potravinářských výrobků.

5. Ekologické výhody

Prodej medu v medomatech může také přispět k ekologickým cílům. Automaty mohou být navrženy tak, aby podporovaly používání recyklovatelných nebo znovu použitelných obalů. Zákazníci mohou mít možnost vracet prázdné sklenice přímo do automatu, což snižuje množství odpadu. Navíc, umístění automatů v blízkosti spotřebitelů snižuje potřebu dopravy, což přispívá k nižší uhlíkové stopě.

6. Podpora lokálních producentů

Podpora lokálních producentů medu je dalším významným důvodem pro využití prodejních automatů. Spotřebitelé stále více preferují nákup lokálních produktů, protože chtějí podpořit místní ekonomiku a mají větší důvěru v kvalitu lokálních výrobků. Prodejní automaty umožňují lokálním producentům prezentovat a prodávat své produkty přímo spotřebitelům, čímž se zkracuje distribuční řetězec a zvyšuje transparentnost původu medu.

7. Možnosti marketingu a zákaznické zkušenosti

Automaty na prodej medu mohou být využity jako efektivní marketingový nástroj. Výrobci mohou automaty brandovat a využívat je k propagaci svých produktů, informování o vlastnostech a benefitech medu či nabízení slev a akcí. Kromě toho, interaktivní prvky jako dotykové obrazovky mohou poskytnout zákazníkům přidanou hodnotu v podobě receptů, tipů na použití medu nebo informací o včelařství.

Proč prodávat med v prodejních automatech?

Prodej medu prostřednictvím automatů (medomatů) nabízí mnoho výhod jak pro výrobce, tak pro spotřebitele. Zajišťuje snadnou dostupnost, čerstvost a kvalitu produktu, podporuje lokální producenty a přispívá k ekologickým cílům. Moderní technologie navíc zvyšují komfort a atraktivitu nákupu, což může vést k vyšší spokojenosti zákazníků a zvýšení prodejů. Automaty na prodej medu představují inovativní a efektivní způsob, jak přizpůsobit tradiční produkt moderním nákupním trendům a požadavkům trhu. ​

 

Podívejte se na naše stránky AutomatNaMed.Cz